فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی سال 1398

سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی سال 1398

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی مستر بین Mr Been

شامل تمرین و تست در قالب نرم افزار

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب English for Everyone Junior Beginners Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Everyone Junior Beginners Course به همراه فایل های صوتی کتاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی Using German Synonyms

کتاب آموزش زبان آلمانی Using German Synonyms

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی German Student Dictionary

کتاب آموزش زبان آلمانی German Student Dictionary

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح B2

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح B2

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح A1

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح A1

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

504 لغت ضروری تصویری

این کتاب آموزشی دارای بسیاری از لغات کاربردی و رایج زبان انگلیسی می باشد که همراه با مثال و مترادف آموزش داده می شود. این نحوه آموزشی به زبان آموزان کمک می کند که هیچگاه واژگان انگلیسی را فراموش نکنند و برای همیشه در ذهن آنها باقی بماند

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی